جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.

ABSHAR

جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه نمایید.