جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.

NAJARI

جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه نمایید.