جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه نمایید.