جت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید و جهت دریافت اصل استعلام به سامانه ستاد مراجعه گردد.تلفن تماس واحد قراردادهای شهرداری بافق:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰