جهت دریافت خلاصه استعلام فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه نمایید.