مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ تمدید گردید.
جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.
KHOLASE
جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد.