جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه گردد.