جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.
kholase

جهت دریافت اصل اسناد فایل زیر را کلیک نمایید. ( پیمانکارانی که قبلا این اسناد را دریافت کرده اند با شماره ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰ تماس حاصل نمایند. )