جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد به واحد قراردادهای شهرداری بافق مراجعه گردد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارائه پیشنهادات با شماره تلفن ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰ ( واحد قراردادها ) تماس گرفته شود