جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.
KHOLASE
جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه نمایید.