جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید.

KHOLASE

جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه نمایید.
مهلت تحویل پیشنهادات تا تاریخ ۹۷/۰۱/۰۹ تمدید گردید.