مراحل ساخت یکی از بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک(موزیکال) کشور

مراحل ساخت دریاچه تفریحی پارک آبشار بافق
بهره برداری تابستان ۹۶