• ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

    جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. ESTELAM جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد.

  • ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

    جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. ESTELAM جهت دريافت اصل استعلام به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد.

  • ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

    جهت دريافت خلاصه اسناد فايل زير را دانلود نماييد. KHOLASE جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200