• ۴ آبان ۱۳۹۸

    جهت دريافت خلاصه استعلام فايل زير را دانلود نماييد. بهشت حسين جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. تلفن تماس: 03532420200

  • ۴ آبان ۱۳۹۸

    جهت دريافت اسناد فايل زير را دانلود نماييد. تلفن تماس امور قراردادها: 03532420200 آرماتور