باتوجه به مصوبه ستاد پیشگیری از ویروس کرونا جهت حفظ سلامت مردم برگزاری هرگونه مراسم در ارامستان بهشت حسین ممنوع می باشد. شهرداری بافق