برندگان روز طبیعت مشخص شدند
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق به ۱۵ نفر از افراد علاقمندان به محیط زیست و عرصه های طبیعی که در روز ۱۳ فروردین زباله های جمع آوری شده روز طبیعت را درون کیسه مخصوص در محل ورودی شهر تحویل داده و شماره قرعه کشی دریافت کرده اند جوایزی به قید قرعه به آنها تعلق گرفته است.
علی اصغر موفق ضمن تشکر از همکاری شهروندان عزیز با شهرداری در روز طبیعت گفت: شماره برندگان را به شرح ذیل اعلام می شود:
۱۳۲ -۹۳ -۷۸ -۳۶ -۱۴-
۳۰۳ -۲۷۵ -۱۹۱ -۱۸۴ -۱۷۵-
۴۹۹ -۴۵۶ -۴۳۱ -۴۳۰ -۴۰۴-

وی تصریح کرد: برندگان می توانند جهت دریافت جایزه خود با در دست داشتن کارت قرعه کشی به واحد روابط عمومی شهرداری بافق مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در روز ۱۳ فروردین بالغ بر ۱۰۰۰ نفر از شهروندان عزیز زباله های خود را در روز طبیعت جمع آوری کرده و هنگام بازگشت به شهر کیسه های حاوی زباله را در مدخل ورودی تحویل داده بودند.