به مناسبت روز درختکاری و در ادامه پویش هر شهید یک نهال توسط شهرداری بافق ، روز گذشته جمعی از خانواده جامعه معلولین و پرسنل اداره بهزیستی بافق با حضور در پارک شهرک امام حسین (ع) به غرس نهال پرداختند.
به گزارش آفتاب بافق، در این پویش رئیس اداره بهزیستی ، رئیس ورزش همگانی، شهردار و روابط عمومی شهرداری حضور داشتند .
شهردار بافق در گفتگوی کوتاه گفت : درختکاری سنت حسنه پیامبران است و شهرداری بافق در هفته درختکاری با راه اندازی پویش درختکاری هر روز با حضور افراد خاص در مناطق مختلف شهری به غرس نهال می پردازد.