جهت دریافت خلاصه اسناد مناقصه فایل زیر را دانلود نمایید و جهت دریافت اصل اسناد به سامانه ستاد مراجعه گردد.

KHOLASE