پخش مستند تلویزیونی دیار ماندگار(قسمت اول) شهر بافق – شبکه افق

چهارشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۱ صبح از شبکه افق

روابط عمومی شهرداری بافق