در روز زمین پاک جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی شهرستان به خلق آثاری با عنوان پاسداری از زمین وظیفه همگانی و همچنین زمین مال ماست در حفظ و نگهداری آن بکوشیم پرداختند.
شهردار بافق با تبریک روز زمین پاک گفت: هنر همواره محرک و پویا گر جوامع بوده و مسلماً در مباحث مرتبط با حفظ و پاسداشت منابع طبیعی و حفظ زمین برای نسل‌های آینده، هنرمندان به بهترین نحو می‌تواند به توسعه این فرهنگ و ارزش که شیوه و نگاه فرهنگ اسلامی و ایرانی است کمک کنند.