با تشکیل انجمن شهر بافق متشکل از تعدادی از افراد سرشناس و خبره در زمینه های گوناگون در سال ۱۳۳۲ با توجه به جمعیت و وسعت شهر بافق مجوز تاسیس شهرداری بافق به عنوان سومین شهرداری تاسیس شده در استان یزد صادر و شهرداری بافق رسماً کار خود ار در همان سال با قریب به ۱۲ نفر پرسنل ثابت و غیرثابت آغاز نمود.
با توجه به قوانین حاکم بر شهرداریها در آن زمان وظایف متعددی از قبیل کارهای عمرانی شهر، احداث معابر، نظافت و آب پاشی معابر، روشنایی معابر، ثبت املاک ، ژاندارمری ، رسیدگی به وضع محرومین به عهده شهرداری بافق بود و البته منابع درآمدی متعدد و متنوعی جهت تامین هزینه های امور فوق پیش بینی گردیده بود.
شهرداری بافق در حال حاضر با درجه ۷و با داشتن ۷۸ نفر پرسنل رسمی ، ثابت و موقت به انجام وظیفه مشغول می باشد.همچنین امور تنظیف، جمع آوری زباله و بخشی از فضای سبز شهری با مشارکت بخش خصوصی( بالغ بر ۱۳۰ نفر پرسنل) انجام می شود.