گزارش تصویری مسابقه شیرینی خرمایی در تفرجگاه آبشار بافق

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

گزارش تصویری مسابقه خانوادگی بومی در تفرجگاه آبشار بافق
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

گزارش تصویری ورزش زورخانه ای
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

گزارش تصویری از جلسه توجیهی هنرمندان و خالقان مجسمه های شنی
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

بازدید رئیس شورای شهر،شهردار،معاون فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بافق از غرفه های نمایشگاهی آبشار
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

بازدید رئیس شورای شهر،شهردار،معاون فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بافق از غرفه بازی های کودکان آبشار
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next