گزارش تصویری مسابقه شیرینی خرمایی در تفرجگاه آبشار بافق


گزارش تصویری مسابقه خانوادگی بومی در تفرجگاه آبشار بافق

گزارش تصویری ورزش زورخانه ای

گزارش تصویری از جلسه توجیهی هنرمندان و خالقان مجسمه های شنی

بازدید رئیس شورای شهر،شهردار،معاون فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بافق از غرفه های نمایشگاهی آبشار

بازدید رئیس شورای شهر،شهردار،معاون فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بافق از غرفه بازی های کودکان آبشار