گزارش تصویری سمپوزیوم ملی ساخت مجسمه های شنی در تفرجگاه آبشار بافق

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

گزارش تصویری مسابقه طناب کشی در تفرجگاه آبشار بافق
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

گزارش تصویری مسابقه پونی کلاب در تفرجگاه آبشار بافق
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

گزارش تصویری از جنگ شبانه با حصور گروه هنری شو یزدیها(هاشم و باشم) در تفرجگاه آبشار بافق
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next