سمپوزیوم ملی مجسمه های شنی در بافق

مسابقات موتورکراس انتخابی استان در پیست آبشار بافق

مراحل ساخت یکی از بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک(موزیکال) کشور

مراحل ساخت دریاچه تفریحی پارک آبشار بافق
بهره برداری تابستان ۹۶

اولین جشنواره تابستانی ۹۵ در شهرستان بافق
اولین سمپوزیوم ملی ساخت مجسمه های شنی در بافق همراه با جنگ های شبانه

تیزر دومین جشنواره تابستانی ۹۶ در شهرستان بافق
دومین سمپوزیوم ملی ساخت مجسمه های شنی در بافق همراه با جنگ های شبانه

تیزر تبلیغاتی دومین جشنواره تابستانی ۹۶ در شهرستان بافق