گزارش تصویری مسابقه نوزادان در تفرجگاه آبشار بافق


گزارش تصویری مسابقه خانوادگی(جشن رنگ) در تفرجگاه آبشار بافق

گزارش تصویری ورزش زورخانه ای

گزارش تصویری از جنگ شبانه با حضور مردم و مسئولین شهرستان