آغاز عملیات اجرایی باند دوم بلوار آیت ا… میر غنی زاده
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق : عملیات اجرای باند دوم بلوار آیت ا… میرغنی زاده حد فاصل میدان امام حسن(ع) تا بیمارستان ولیعصر(عج) آغاز شد.
با توجه به بار ترافیکی این معبر به لحاظ قرار گرفتن در مسیر بیمارستان، چند آموزشگاه و تردد خود روهای سبک و سنگین محور نوق – رفسنجان و سیریز- کرمان جهت دسترسی به جاده بافق – یزد و بلعکس اجرای عملیات باند دوم بلوار آیت ا… میرغنی زاده در اولویت قرار گرفت.
این بلوار به طول ۱۶۰۰ متر و عرض هر یک از باند های بلوار آیت ا… میرغنی زاده ۵/۱۰ متر در نظر گرفته شده که روفوژ میانی و فضای سبز۱۲ متری هم به آن اضافه می شود.