شهردار بافق از سرعت بالا و آهنگ پر شتاب ساخت دریاچه تفریحی در مجموعه تفرجگاهی آبشار این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، سید علی نوروززاده گفت: عملیات اجرایی این پروژه شامل خاکبرداری و تسطیح، شفته ریزی کف ،ساخت دیوارهای سنگی، آرماتور بندی کامل بستر و دیواره ، بتن ریزی ، شیب بندی و تاسیسات مربوطه است که بصورت شبانه روز در حال اجراست.

شهردار بافق با اشاره به این نکته که در ساخت این دریاچه و فضا سازی اطراف و جزیره های ، حد اکثر سازگاری و انطباق با طبیعت بعمل آمده است افزود: تکمیل مجموعه آّبشار بافق جهت بهره مندی شهروندان، تلطیف هوای تفرجگاه و کمک به صنعت گردشگری را ازمهمترین اهداف ساخت این دریاچه مصنوعی عنوان کرد.

وی پیشرفت فیزیکی این دریاچه را ۵۰درصد اعلام کرد و افزود: برای اجرای این پروژه اعتباری بیش از ۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری تأمین شده است.

نوروززاده تصریح کرد : ساخت این دریاچه تفریحی تابستان امسال تکمیل و بهره برداری از آن آغاز می شود.