یکی از شهرواندان بافقی به پاس زحمات شهردار و شورای شهر بافق اقدام به تهیه طومار تشکر با امضای مردم نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق،محمد یاراحمدی یکی از شهرواندان بافقی به پاس زحمات شهردار و شورای شهر بافق اقدام به تهیه طومار تشکر با امضای مردم نمود.

وی در مصاحبه با خبرنگار افتاب پیرامون این امر گفت: زمانی که فعالیت های شهردار و شورای شهر و کار خستگی ناپذیر آنان را مشاهده کردم،با خود گفتم باید به گونه ای این زحمات را ارج نهاد و همان لحظه بود که فکر تهیه طوماری برای تشکر از این مسئولان در ذهنم جرقه زد.

وی افزود: طی هماهنگی با امام جمعه واعضای ستاد اقامه نماز،طومار را برای جمع آوری امضای مردم به صحن مسجد جامع بردم که با استقبال خوبی مواجه شد.

یار احمدی در ادامه بیان کرد: فردای آن روز طی هماهنگی با شهردار و رئیس شورای شهرستان، این موضوع را با چند خانواده شهید درمیان گذاشتم و همه با استقبال از این امر به شهرداری آمدند و طومار توسط پدر شهید احمد رنجبر و برادر شهید حبیبیان و با حضور جمعی از نمازگزاران تقدیم شهردار و رئیس شورای شهرستان شد.

منبع: آفتاب بافق