سرپرست شهرداری بافق در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت،گفت: کار و فعالیت کارمندان به عنوان عضو فعال جامعه که هدفشان خدمت به مردم و کسب رضای پروردگار است شایسه تقدیر و تجلیل است و این موضوع در خصوص کارکنان شهرداری که علی رغم وجود تمام مشکلات و سختیها مجدانه در رفع حوائج مردم می کوشند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سید علی نوروززاده با قدردانی از تلاش‌های کارمندان در یک سال گذشته افزود: مسلما کارکنان باید در رسیدن به اهداف متعالی سازمانها، تقوا، فروتنی، حفظ حرمت مردم،عدل و انصاف،نیک خلقی و ترک منت و نیز همفکری و مشورت و برنامه ریزی را سر لوحه وظایف خود قرار دهند.
در این نشست صمیمی، کارمندان مسائل و مشکلات خود را با سرپرست شهرداری بافق در میان گذاشتند.
در پایان آقایان محمد قاسمی، علی اصغر موفق، اسرافیل پناهی و محسن تفکری به عنوان کارمندان نمونه معرفی و هدایایی به آنها اهدا شد.
سایر کارمندان نیز با لوح سپاس تجلیل شدند.