استاندار یزد در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با اهدای لوح سپاس از شهرداربافق به خاطر پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی تقدیر کرد.
دکتر طالبی با تأکید بر اهمیت توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان یزد، گفت: موفقیت در این حوزه نیازمند تلاش فرابخشی‌ همه دستگاه‌ها و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد است.