جهت دریافت خلاصه اسناد فایل زیر را دانلود نمایید و جهت دریافت اصل استعلام به سامانه ستاد مراجعه گردد. تلفن تماس واحد قراردادهای شهرداری بافق:۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰