اطلاعیه

در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ، اجرای طرح ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه توسط سازمان حمل و نقل همگانی شهر بافق آغاز گردیده است. لذا متقاضیان پروانه اشتغال و پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربری می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ به سازمان مراجعه و جهت انجام مراحل قانونی اقدامات لازم را بعمل آورند. لازم به ذکر است بعد از تاریخ فوق با کلیه افراد حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل بار شهری که بدون مجوز نسبت به جابجایی بار در سطح شهر اقدام نمایند برابر مقررات رفتار خواهد شد.

سازمان حمل و نقل همگانی شهرستان بافق