به منظور رفاه حال شهروندان گرامی، بانک تجارت واحد شهرداری بافق افتتاح و راه اندازی شد.
مسئول روابط عمومی شهرداری بافق در این خصوص گفت: با توجه به مذاکرات انجام شده با مسئولان بانک تجارت و پیگیریهای مستمر در راستای جلوگیری از رفت و آمد زائد مردم این واحد بانکی در محل ساختمان شهرداری راه اندازی شد.
موفق افزود: از این پس شهروندان محترم جهت پرداخت کلیه عوارض و مطالبات می توانند به این واحد مراجعه نمایند و در کنار سایر امور مربوط به شهرداری کارهای بانکی مرتبط را نیز انجام دهند.
وی تصریح کرد: در این واحد بانکی کلیه عملیات بانکی به جز پرداخت تسهیلات انجام می شود.همچنین این واحد بانکی مجهز به دستگاه خودپرداز نیز می باشد.