اقدامی شایسته از شهروندان بافقی در جمع آوری زباله های روز عاشورا
جمعی از دوستداران طبیعت و محیط زیست در پی حرکت فرهنگی زباله های روز عاشورا را جمع آوری کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق؛ شب گذشته و در یک ساعت مشخص و برای دومین سال پیاپی شهروندان عزیز بافقی در کنار عزاداریهای خود با اقدام زیبای فرهنگی ، همت خود را در زمینه پایبندی و احترام به حفظ محیط زیست شهری به نمایش گذاشتند و قبل از حضور خدمتگزاران خود در شهرداری و پاکبانان داوطلبانه اقدام به پاکسازی کلیه معابر و اماکنی که در آن مراسم عاشورا برگزار شده بود کردند.