انجام بیش از ۱۴۶ ماموریت آتش نشانان بافق در ۶ ماهه امسال
پرسنل جان بر کف سازمان آتش نشانی بافق طی ۶ ماه گذشته افزون ۱۴۶ ماموریت شامل ماموریت اطفاء حریق و امداد و نجات انجام داده اند.
مسئول آتش نشانی بافق ضمن اعلام این مطلب بر ضرورت توسعه مهارتها و ادامه برنامه های آموزشی اطفاء حریق تاکید کرد و گفت: دانش آموزان در طرح اوقات فراغت خود از آموزشهای امداد و نجات و اطفاء حریق بهره مند می شوند.
سید حسین متولی همچنین از اجرای مرحله اول دوره آموزشی دفاعی دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان در آموزشگاههای شهرستان بافق خبر داد و گفت: در اجرای این مرحله بالغ بر ۲۹۰ نفر دانش آموز دختر و پسر در ۱۰ جلسه آموزشهای توجیهی و چگونگی اطفاء حریق مقابله با سوانح و عملیات امداد و نجات آشنا شدند.
نکات مهم:
-آیا می دانید بیشتر حریق های منجر به فوت دو سال اخیر بر اثر حریق آبگرمکن بوده و عامل این آتش سوزیها عدم توجه بست شیلنگ گاز و فرسودگی آن بوده است.
حال باید توجه داشت که ضرورت دارد بست های سیلندر گاز در سال چند مرتبه کنترل شود و همچنین در مورد شیلنگ های انتقال گاز هم باید به این نکته توجه داشته باشیم که شیلنگ های استاندارد دارای تاریخ انقضا هستند و حتما” باید زمان استفاده از این شیلنگ ها چک شود و چنانچه تاریخ مصرف آنها منقضی شده باشد، حتما” تعویض شود.

– یک دور باز کردن شیر فلکه کپسول گاز برابر با باز کردن تمام آن است.پس برای اینکه در موقع وقوع حادثه بتوانیم به سرعت شیر فلکه را ببندیم از باز نمودن تمامی شیر فلکه سیلندر گاز، خودداری نمائید.