اولین شب از نخستین جشنواره تابستانی بافق در مجموعه آبشار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، این مراسم با حضور گروه موسیقی سنتی فردای جام از استان خراسان و همچنین هنرمندان گروه آرین بافق برگزار شد.