صبح امروز شهردار بافق از نمایشگاه ” رنگ ها و سایه ها ” بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق،شهردار بافق صبح امروز به همراه علی اصغر موفق مدیر روابط عمومی با حضور در کتابخانه عمومی محمد مفیدی و نمایشگاه ” رنگ ها و سایه ها ” از آثار سید رسول بهشتی زاده بافقی آموزگار آموزشگاه پسرانه حر و شاگردان وی بازدید به عمل آوردند