نقصان محمدی مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد ضمن حضور در نوروزگاه آبشار بافق اشاره ای نیز به این مجموعه کرد و گفت: تاکنون از نزدیک شاهد این مجموعه تفریحی نبودم اما امروز به مسوولان و عوامل اجرایی این مجموعه چه شهرداران و مسئولانی که آن را ایجاد کرده اند و چه آنهایی که توسعه داده اند، خدا قوت می گویم.