سید علی نوروززاده گفت: کشتارگاه دام سبک و سنگین شهرستان بافق بافق مراحل نهایی را طی می کند و ظرف مدت ۱۵ روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق،سید علی نوروززاده ،شهردار بافق با اعلام این مطلب گفت: بسیاری از امور مربوطه شامل ساخت اتاق های بهداشتی امعاء و احشاء، کنترل و نظارت، سالن پیش سرد کن مجهز انجام شده است.

وی افزود: جهت بازسازی سالن اصلی کشتارگاه، این مکان از ۱۹ فروردین سال جاری به مدت ۱۵ روز تعطیل می شود و با تکمیل عملیات باقیمانده طی این مدت، کشتارگاه دام با شرایط ایده آل آماده تولید گوشت بهداشتی مورد نیاز شهرستان می باشد.

نوروززاده در پایان از همکاری تمامی ارگان های به ویژه فرماندار بافق، اعضای شورای اسلامی شهر، شبکه دامپزشکی شهرستان و تمامی اعضای صنف قصاب و دامدار شهرستان تقدیر و تشکر نمود.