به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق این سرویس که از ابتدای سال ۹۳ راه اندازی شده است مورد استقبال خوب شهروندان عزیز قرار گرفته و در روز طبیعت هم سرویس دهی خواهد نمود.
زمان حرکت این سرویس از بافق به صادق آباد و بلعکس به شرح ذیل می باشد:
صبح:حرکت از بافق ساعت ۹ صبح و برگشت از صادق آبادساعت ۳۰/۱۱
عصر: حرکت از بافق ساعت ۱۵ بعد از ظهر و برگشت از صادق آبادساعت ۳۰/۱۶
عصر: حرکت از بافق ساعت ۱۷ عصر و برگشت از صادق آبادساعت ۱۹
ایستگاه واقع در ابتدای بلوار وحشی بافقی محل سوار شدن مسافران این مسیر مشخص شده است.