برقراری سرویس رایگان بافق – صادق آباد ویژه نوروز
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق به منظور سهولت در ایاب و ذهاب شهروندان مخصوصا” مسافران نوروزی در مسیر صادق آباد و بهرمندی از مناظر و طبیعت زیبای شن های روان این منطقه و ترویج فرهنگ گردشگری، شهرداری بافق طی سنوات گذشته اقدام به برقراری سرویس رایگان ویژه نوروز در این محور نموده است.
این خط ویژه،از نخستین روز سال نو تا پایان روز ۱۳ فروردین دایر خواهد بود.
زمان حرکت سرویس حمل و نقل عمومی از بافق به صادق آباد و بلعکس به شرح ذیا می باشد:
صبح:حرکت از بافق ساعت ۹ صبح و برگشت از صادق آبادساعت ۱۱/۳۰
عصر: حرکت از بافق ساعت ۱۵ بعد از ظهر و برگشت از صادق آبادساعت ۱۶/۳۰
عصر: حرکت از بافق ساعت ۱۷ عصر و برگشت از صادق آبادساعت ۱۹
ایستگاه واقع در ابتدای بلوار وحشی بافقی محل سوار شدن مسافران این مسیر مشخص شده است.