سرپرست شهرداری بافق:
برنامه ریزی جهت راه اندازی سیستم اطلاعاتی مکانی(GIS)
سرپرست شهرداری بافق از شروع برنامه ریزی جهت راه اندازی سیستم اطلاعاتی مکانی یا به اختصار GIS، ممیزی املاک و ساماندهی بایگانی در شهرداری این شهر خبر داد.
سید علی نوروززاده افزود: با توجه به نقش و تاثیر GISدر مدیریت شهری، اقدامات اولیه جهت عقد قرارداد با مشاور و پیمانکار ذیصلاح در حال انجام است.
وی با بیان اینکه GISنوعی سامانه موقعیت مکانی است که توانایی ادغام اطلاعات موجود در منابع متعدد و سطوح متفاوت مسئولیت ها در یک سازمان را دارد گفت: در این سامانه، اطلاعات متعددی از قطعات ملکی،املاک و مستغلات،ابنیه، معابر و تاسیسات محدوده شهر جمع آوری و مورد استفاده واحد های مختلف از جمله فنی و شهرسازی شهرداری قرار خواهد گرفت.
سرپرست شهرداری بافق گفت: در تمام شهرهایی که توانسته اند سیستم اطلاعات جغرافیایی را راه اندازی کرده و به بهره برداری برساننند، به گونه ای آشکار از افزایش بهره وری در بخش های مختلف خدماتی و کاهش بسیاری از هزینه ها برخوردار شده اند.