به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق به ۳۰ نفر از افرادی که در روز ۱۳ فروردین زباله های جمع آوری شده روز طبیعت خود را در ورودی شهر تحویل داده و شماره قرعه کشی دریافت کرده اند به قید قرعه جوایزی تعلق گرفته است.
روابط عمومی شهرداری ضمن تشکر از همکاری شهروندان عزیز با شهرداری در روز طبیعت شماره برندگان را به شرح ذیل اعلام می دارد:
شماره برندگان روز طبیعت
۱۱۰ -۱۱۳ -۱۲۴ -۱۳۱ -۱۶۲ -۱۶۵
۴۱۸ -۴۳۴ ۴۳۶- -۴۳۸ -۴۴۰ -۴۴۶
۴۶۶ -۴۶۸ -۴۷۲ ۴۸۸- -۴۹۱ -۴۹۹
۵۰۱ -۵۱۷ -۵۲۶ -۵۳۰ -۶۳۲ -۵۴۳
۵۵۷ -۵۵۹ -۵۷۰ -۵۸۰ -۵۹۰ -۵۹۲

برندگان می توانند جهت دریافت جایزه خود با در دست داشتن کارت قرعه کشی به واحد روابط عمومی شهرداری بافق مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در روز ۱۳ فروردین بالغ بر ۱۰۰۰ نفر از شهروندان عزیز زباله های جمع آوری شده روز طبیعت خود را در ورودی شهر تحویل داده بودند.