برندگان روز طبیعت مشخص شدند
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق به ۱۳ نفر از افرادی که در روز ۱۳ فروردین زباله های جمع آوری شده روز طبیعت خود را در ورودی شهر تحویل داده و شماره قرعه کشی دریافت کرده اند به قید قرعه جوایزی تعلق گرفته است.
روابط عمومی شهرداری ضمن تشکر از همکاری شهروندان عزیز با شهرداری در روز طبیعت شماره برندگان را به شرح ذیل اعلام می دارد:
شماره برندگان روز طبیعت

۵۴۳
۵۵۶
۵۹۰
۷۳۸
۷۷۴
۷۷۹
۸۱۴
۸۴۰
۸۹۱
۹۰۶
۹۲۳
۹۸۰
۹۹۲

برندگان می توانند جهت دریافت جایزه خود با در دست داشتن کارت قرعه کشی به واحد روابط عمومی شهرداری بافق مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در روز ۱۳ فروردین بالغ بر ۱۰۰۰ نفر از شهروندان عزیز زباله های جمع آوری شده روز طبیعت خود را در ورودی شهر تحویل داده بودند.