شهرداری بافق اسامی برندگانی که در مرحله اول طرح ممیزی املاک شهری با ماموران این پروژه همکاری داشتند، اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی شهرداری بافق با اعلام این خبر گفت: ۱۴ نفر از میان ۳۰۰۰ نفری که همکاری داشتند به قید قرعه انتخاب شدند و به هر یک از آنها کمک هزینه سفر مشهد مقدس هدیه می شود.

علی اصغر موفق به طرح ممیزی املاک اشاره کرد و افزود: این طرح در راستای برنامه ریزی و اجرای سریع خدمات شهری با همکاری مردم اجرایی شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری مردم با طرح سر شماری املاک شهری خاطر نشان کرد: افراد مندرج در جدول پیوست، برندگان این طرح هستند.

موفق تصریح کرد: افرادی که نام آنها در جدول ضمیمه به عنوان برنده ذکر شده است می توانند با در دست داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی به روابط عمومی شهرداری بافق واقع در میدان امام علی (ع) مراجعه کنند.

ردیف کد نوسازی نام و نام خانوادگی نام پدر تلفن همراه
۱ ۱۰۱۰۲۵۰۰۲ جلیل خواجه ای اکبر ۹۱۳….۳۱۶۱
۲ ۱۰۱۰۰۵۰۰۲ مجید عسکری احمد ۹۱۳…..۴۷۷۵
۳ ۱۰۱۱۱۳۰۰۳ امیر حسین خبیری بمان علی ۹۱۳……۶۷۰۵
۴ ۱۰۱۱۸۲۰۰۸ ابراهیم غلامعلی پور حسن ۹۱۳…….۷۴۶۹
۵ ۱۰۱۱۸۲۰۱۱ محمد صادق دهقان زاده حسین ۹۱۳……۵۹۹۴
۶ ۱۰۱۱۰۱۰۰۲ جوادپورسلطانی حسینعلی ۹۱۳…….۵۹۷۸
۷ ۱۰۱۰۹۲۰۰۱ اظهرالشمس فخری بافقی سیدابوالفضل ۹۲۳……۶۶۱۰
۸ ۱۰۱۲۶۵۰۰۲ علیرضا عبدالهی عبدالکریم ۹۱۳…..۶۶۱۹
۹ ۱۰۲۰۲۱۰۰۹ مسعود سنبل علی ۹۱۳……۵۸۹۹
۱۰ ۱۰۱۰۹۲۰۰۵ حسین علیزاده علی اکبر ۹۱۳……۰۱۱۳
۱۱ ۱۰۱۱۵۲۰۰۷ اصغر پوراکبری محمد ۹۱۳……۶۵۸۵
۱۲ ۱۰۱۰۴۴۰۰۷ حسین عطاریان محمد ۹۱۳……۳۷۲۴
۱۳ ۱۰۱۰۴۴۰۰۵ حسن قاسمی زاده محمد علی ۹۱۳…….۰۲۰۰
۱۴ ۱۰۱۰۱۰۰۱۶ حسینعلی دانشمندی یوسفعلی ۹۱۳…….۳۰۴۹