گزارش تصویری
برپایی ایستگاه های راهنمای مسافرین نوروزی با همکاری هلال احمر شهرستان