برگزاری جشن رنگ در مجموعه تفرجگاهی آبشار بافق

دبیر دومین جشنواره تابستانه شهر بافق گفت: جشنواره رنگ در مجموعه تفرجگاهی آبشار برگزار شد.

علی اصغر موفق با بیان اینکه حضور افراد از ۹ تا ۹۰ سال در این جشنواره آزاد بود اظهار داشت:شرکت کنندگان با انگشتان اقدام به کشیدن نقاشی کردند.

دبیر دومین جشنواره تابستانه شهر بافق عنوان کرد: تست شخصیت و روانشناسی افراد علاقمند از روی نقاشی ها برای آنان ارسال می شود.

موفق هدف از برگزاری جشنواره رنگ را نشاط، شادابی، رهایی از افسردگی و شناخت شخصیت فرد عنوان کرد.

گفتنی است : دومین جشنواره تابستانه شهر بافق از تاریخ ۱۲ الی ۱۸ شهریورماه در مجموعه تفرجگاهی آبشار برگزار می شود.