برگزاری جشن بادبادک ها در کویر بافق
با همت شهرداری بافق در کمپ شهید برزگری ۲۰۰ بادبادک برفراز کویر به پرواز در آورده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، دبیر جشنوار تابستان یشهرداری بافق گفت : هدف از برگزاری این برنامه ایجاد نشاط و شادابی و روحیه خوش برای کودکان و خانواده ها در نظر گرفته شد ه است .
پناهی افزود: جشنواره تابستانی بافق که باهمت شهرداری و جمعی از مسولان برگزار شده است برای تمام سنین جهت شور و نشاط ، شادابی برنامه ریزی شده است .
از ۲۰۰ بادبادکی که بر فراز کویر به پرواز در آورده شد ۱۲ نفر از کودکان به عنوان نفرات برتر انتخاب و جوایزی اهدا شد.