برگزاری مراسم عروسی عشایری
توسط ایل قشقایی
در نوروزگاه آبشار بافق