شهردار بافق گفت: بهسازی فضای سبز بلوار انقلاب با هدف حفظ فضای سبز و زیبا سازی آن شروع شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق، سیدعلی نوروزاده افزود: در این راستا طی یکماه گذشته عملیات اجرایی بخشی از مسیر میدان دانشجو تا ابتدای خیابان جوادالائمه با جابجایی خاک های نامناسب با خاک زراعی مرغوب شروع و در ادامه شبکه آبیاری فضای سبز مسیر مذکور در حال اصلاح می باشد.
وی گفت: در اجرای این پروژه ضمن تعویض خاک نا مناسب فضای سبز، درختان اکالیپتوس نیز به تدریج حذف و درختان مثمر و سازگار با شرایط اقلیمی بافق، مانند خرما و زیتون جایگزین آن ها می شود.
شهردار بافق اضافه کرد: تمامی درختان جمع آوری شده در یک پروسه، بازیافت و در اجرای طرح ها و پروژه های پارکی از آن به عنوان سازه و مصنوعات چوبی استفاده می شود و هیچگونه دور ریزی نخواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه شبکه آبیاری فضای سبز این بلوار مکانیزه و تحت فشار است تصریح کرد: رویکرد شهرداری در دو سه سال اخیر چنین بوده که قبل از توسعه فضای سبز جدید ابتدا شبکه آبیاری آن تامین و سپس درختکاری و گل کاشت انجام شود.
نوروززاده خاطر نشان کرد: شهرداری بافق نخستین شهرداری استان است که آب فضای سبز را به صورت صد در صد از شرب جدا کرده است.