مسئول روابط عمومی شهرداری بافق از فراهم شدن بیش از ۵۰ مکان مناسب برای تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و و خبرگان رهبری در سطح شهر بافق خبر داد.
علی اصغر موفق گفت: شهرداری بافق به منظور حفظ منظر شهری و جلوگیری از بر هم خوردن زیبایی شهر و همچنین نصب پلاکارد و تبلیغات انتخاباتی، مکان هایی را برای انجام این امر در سطح شهر فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه نصب پوستر و عکس های تبلیغاتی بار سنگین پاکسازی شهر را بعد از انتخابات برای نیروهای زحمت کش شهرداری دارد از کاندیداها و حامیان آن‌ها رعایت و حفظ سیما و مبلمان شهری را که از حقوق شهروندی است خواستار شد.
موفق همچنین یاد آور شد: با توجه به اینکه بعد از انتخابات استقبال از مهمانان نوروزی برنامه‌ریزی می‌شود انتظار شهرداری از حامیان نامزدها ، توجه به پاکیزگی شهر و جلوگیری از تبلیغاتی است که این روند را مختل می کند.